Usluge

Računovodstvene usluge su propisane i usaglasene sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

Vođenje knjiga za sve vrste delatnosti (vođenje glavne knjige, vođenje analitičkih knjiga-kupci, dobavljači, osnovna sredstva,roba, materijal, gotovi proizvodi,lična primanja zaposlenih,proizvodnja)

  • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
  • završni obračun
  • preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
  • zastupanje Korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
  • drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.

Izrada specijalnih bilansa

Prijava i odjava radnika sa upisom staža

Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene
radne stanice, sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka)

Izrada biznis planova

Konsalting (knjigovodstveni , finansijski, poreski, investicioni...)

Otvaranje privrednih drustava i preduzetnickih radnji

Zatvaranje privrednih drustava, preduzetnickih radnji.

Elektronsko racunovodstvo

Sastavljanje redovnih finansijksih izvestaja